20070312

menti vs grisha projekt cz. 3.

Trzeci dzień obserwacji. Obiekty badań przedstawiły kolejny fragment swojej życiowej filozofii.